පුවත්
ජර්මානු A + A ප්‍රදර්ශනයක් සඳහා Meixin-Invitation
ජනවාරි 01, 1970
2

හිතවත් සැමට:

ඔබට කෙසේද!

 

ඔබ සැමට පැමිණ බලන්නට ආරාධනා කිරීමට මම කැමතියිඩුසල්ඩෝෆ් (German A+A Exhibition) ,   NOV.5--NOV.8  2019

We'll show you our new designs and give you best price. and Pls kindly note our booth No. 11J41-3.

අපි ඔබව එහි දැකීමට බලා සිටිමු~ 

ස්තූතියි, සුභ පැතුම්,

ඔබගේ විශ්වාසි               


අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව

මීක්සින් 

සීමාසහිත ජියැන්ග්සු මෙක්සින් ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටෙක්නොලොජි සමාගම.

සියලු ප්රවර්ග